Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Разпис на учебните занятия

   

Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвя от секретарите на катедри по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории.

Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла пред канцелариите.

Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекциите се нанасят на информационните табла, така че дори да сте запознали с него, следете за тях.

 

 
Разписи редовно обучение летен семестър 2023/2024 уч. г. по факултети