Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / График на учебните занятия

   

Определя се ежегодно със Заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър.

За него можете да се информирате от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти” и тук.