Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Академичен състав

   

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА

Проф. дн Любомир Стойков култура и медии,бизнескомуникация
Проф. д-р Луливера Кръстева медийни аспекти и социални конфликти, медиите и държавните институции, вътрешна политика и журналистика
Доц. д-р Светлозар Кирилов социология, преходът и медиите, малцинства и журналистика
Доц. д-р Мария Попова теория на журналистиката и медиите, теория на медиите, изкуство и медии, арт журналистика
Доц. д-р Бисер Златанов медиен маркетинг, основи на икономическата теория
Доц. д-р Ясен Бориславов история на българската журналистика, гурме и медии, майсторски клас
Гл. ас. д-р Екатерина Титова-Станковски култура и медии, бизнескомуникация
Гл. ас. д-р Ралица Ковачева световната политика в медиите, теории за международните отношения

 

ПРЕСЖУРНАЛИСТИКА И КНИГОИЗДАВАНЕ

Проф. д-р Веселина Вълканова графичен дизайн, медиен дизайн, дизайн на книгата, графичен дизайн и комуникация, комуникационен дизайн, графичен дизайн и визуална кулура
Проф. д-р Грета Дерменджиева компютърно опосредствана комуникация, онлайн журналистика
издателски системи, медия (печат)
Проф. д-р Тотка Монова теория и практика на текста, жанрове в печата
Проф. д.н. Андреана Ефтимова медиен език и стил/стилове на писане, езикови норми и кодификация, стилистика, невербална комуникация, езикът в интернет, езикови политики в медиите/в издателската дейност, стандарт - субстандарт - нонстандарт в издателските езикови практики
Доц. д-р Ефрем Ефремов теория и практика на текста (редактиране), типология на списанието, спортна журналистика
Доц. Георги Лозанов теория на културата, пресфотография
Доц. д-р Марин Бодаков публицистика и художествена критика,
учебна практика
Гл. ас. д-р Антоан Божинов пресфотография
Гл. ас. д-р Димитър Найденов пресжурналистика, учебна практика
Гл. ас. д-р Юлия Йорданова социология на книгата, електронни книги, детско книгоиздаване, публикуване на литература в интернет
Гл. ас. д-р Мая Стоянова графичен дизайн (упр.), дизайн на книгата (практикум)
Гл. ас. д-р Лора Симеонова  
Ас. д-р Георги Александров учебно издателство - майсторски клас

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

Проф. дсн Снежана Попова радиокомуникация, радио реклама
Доц. д-р Орлин Спасов междукултурна комуникация, приложна семиотика
Доц. д.н. Вяра Ангелова радиосистеми, медии и ВО (радио),
практикум в радиото
Проф. д-р Венцеслав Димов радио и музикално наследство
Гл.ас. д-р Лъчезар Точев радиожанрове (журналистика), учебно студио
Доц. д-р Светлана Божилова тв език, учебно студио, експериментално студио, тв системи
Доц. д-р Жана Попова електронни медии, учебно студио,
художествени жанрове в телевизията
Гл. ас. д-р Петър Айолов  

КОМУНИКАЦИЯ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА,

Проф. дфн Христо Кафтанджиев основи на рекламата, планиране на рекламна кампания, интегрирани маркетингови комуникации
Проф. д-р Венцеслав Бондиков - гост-преподавател методи за изследване на масовата комуникация,
маркетинг
Доц. д-р Дияна Петкова народопсихология;
психология на комуникацията
Проф. д-р Николай Михайлов социология на публичната комуникация,етика и комуникации
Доц. д-р Мила Серафимова  
Доц. д-р Поля Иванова история на телевизията, поведение пред камера
Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова комуникация за социални мрежи;
комуникативни аспекти на стимулиране на продажбите;
креативни практики;
изграждане на имидж (упр.)
Гл. ас. д-р Стилия-Фелиси Паунова теория на масовата комуникация;
комуникация и социална промяна
Доц. д-р Светослава Ковачева теория и история на ВО, стратегии и тактики на ВО, комуникация по време на криза
Гл. ас. д-р Никола Вангелов  

КОМУНИКАЦИЯ И АУДИОВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Проф. дфн Милко Петров чуждестранна журналистика, изграждане на имидж, съвременни световни медии
Проф. д-р Лилия Райчева-Коларова - гост-преподавател телевизионна комуникация, телевизионен процес, комуникативни умения (ТВ), медийна конвергенция, глобализация и нови медии, лайфстайл предавания в телевизията, специфика на медийната система, екранна изразна система, Screen Language, Media and PR Skills (TV)
Проф. д-р Теодора Петрова ТВ програмиране, нови медии, ТВ студио
Проф. д-р Чавдар Христов убеждаваща комуникация, комуникационен мениджмънт
Доц. д-р Милена Цветкова съвременно световно книгоиздаване,
теория на четенето, книгата като медия
Доц. д-р Мануела Манлихерова радиоформати, реклама и ПР в радиото, реклама в медиите (радио)
Доц. д-р Светлана Станкова изграждане на комуникационни ефекти, образът на врага в медиите, политически имидж, медиите в политиката
Гл. ас. д-р Мая Василева телевизионно новинарство, учебно студио, продуцентство на комерсиални формати
Гл. ас. д-р Калин Калинов