Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача

   

отдел "Обществени поръчки"

стая 15A, 20, стая 220

тел. 9308 541; 9308 259; 9308 575; 9308 594; 987 69 52; 846 42 10

e-mail: op@admin.uni-sofia.bg

 

 

Процедури

Събиране на оферти с обяви

 

Обявени ОП до 15.04.2016 г.

Процедури

Публични покани

 

 

Предварителни обявления

Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки