Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Договори, сключени при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

   

 

Договор № 80-09-102 от 25.06.2020 г. с „АГЕМА БГ“ ООД, с предмет: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьори, включително доставка на резервни части, в сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в град Китен

 

Договор № 80-09-43 от 11.03.2020 г. с "ФЕХМИ ШАБАН – ЕЛИТ 45" ЕТ, с предмет: Специализиран превоз на работници и служители на Университетски ботанически градини - гр. Балчик при Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 

Договор № 80-09-103 от 05.07.2019 г. с "ГРАФИК" ЕООД, с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект – фаза работен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на помещения на Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ влизащи в състава на център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0012-C-03“