Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

Мисията на Факултета по класически и нови филологии:
формирането на качествени специалисти със солидни знания и умения, способни да бъдат на висотата на очакванията в конкурентна среда на национално и международно ниво.

Глобалната образователна цел на преподавателските търсения във ФКНФ, които отчитат нуждата от ориентирано към потребностите на обществения живот университетско филологическо образование, е Факултетът да остане престижна институция, заемаща водещо място в страната в подготовката на отлични филолози, да разшири и утвърди позициите си в международен мащаб.

Адрес: София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9308 381
846 82 90
факс: 846 51 43
SU5