Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Наказателноправни науки

   

Ръководител: проф. д-р Пламен Панайотов

стая 304, тел. 9308 265

 

Доц. д-р Здравка Владимира Кръстева

Лаборатория по криминалистика, zvkrusteva@uni-sofia.bg

Гл.ас. д-р Искра Владкова Владова

Лаборатория по криминалистика, ivvladova@uni-sofia.bg