Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки

   

Ръководител: проф. д-р Анелия Йорданова Мингова

стая 312, тел. 9308 283

 

Ас. Цанко Пламенов Иванов

стая 307 ,тел.9308 268