Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Гл. ас. д-р Капка Светославова Георгиева

   

стая 296, тел. 9308 285, kapkasg@uni-sofia.bg