Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Доц. д-р Евелина Димитрова Стоева

   

стая 310, тел. 9308 492, estoeva@uni-sofia.bg