Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / „Европейска магистърска програма по права на човека и демократизация“ (E.MA)

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Европейският междууниверситетски център за права на човека и демократизация (EIUC), Венеция, Италия, обявяват началото на деветнадесетото издание на „Европейската магистърска програма по права на човека и демократизация“ (E.MA). Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2015 г.

Програмата се администрира от ръководителя на Катедрата по международно право и международни отношения проф. д-р Николай Натов.

В програмата Е.МА участват 41 университета от всички държави членки на ЕС. Програмата е платена и е с продължителност два семестъра. Предвидена е и възможност за получаване на стипендия или за намаляване на студентската такса.

Първият семестър започва в началото на месец септември и протича във Венеция – Лидо, с интензивно обучение в различни аспекти (правни, социологически, исторически, философски) на закрилата на правата на човека и демократизацията. През втория семестър всеки успешно завършил интензивното обучение студент избира един от участващите университети, в които да подготви магистърска дипломна работа, която се защитава през месец септември във Венеция.

Магистърската програма цели да подготви специалисти за работа в международни организации, правителствени и неправителствени организации и академичните среди.

Работният език на програмата е английски, а за владеещите френски са предвидени няколко избираеми предмета на този език. Дипломната работа се пише и защитава на английски език.

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен по хуманитарни науки, като се изисква и определен успех от дипломата за завършена степен.

Дипломата за завършена магистърска степен дава кредити по европейската система за трансфер на кредити, а първите 15 по успех измежду завършилите получават шестмесечни стипендии за работа в институции на Европейския съюз – Брюксел или в ООН – Ню Йорк.

 

За повече информация и записване:

http://eiuc.org/education/ema.html