Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект TWIN4ECO

   

 

[ English ] [ Новини ] [ Контакти ] [ Кандидатстване за финансиране ] [ Екип/партньори ]

header-twin4eco BG

Проект TWIN4ECO

Проектът Twin4ECO е разработен с цел подобряване на постиженията в научните изследвания и видимостта на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в областта на устойчивата енергийна икономика и управлението на иновациите в отговор на националните и регионални нужди и целите на ЕС в областта на енергетиката и устойчивостта.

В основата на проекта са трансдисциплинарни холистични научни изследвания и управление на изграждането на капацитет, като целта е да се разработят и приложат всеобхватен набор от мерки, включително съвместно изготвяне на научни стратегии, работа в мрежа, трансфер на знания, обмен на най-добри практики, съвместни изследователски дейности и установяване на дългосрочно сътрудничество между Стопанския факултет и четири водещи научни институти с международен профил от държави от ЕС: Институт за енергийна икономика към Кьолнския университет (Германия), Университета Грьонинген (Нидерландия), Виенски технически университет (Австрия) и Дъблински технически университет (Ирландия).

По този начин чрез проекта Twin4ECO ще се допринесе за превръщането на Стопанския факултет в национален център за научни постижения и институция със значимо регионално (и международно) присъствие в областта на устойчивата енергийна икономика и управлението на иновациите.

 

Участници в проекта:

  • Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – Координатор
  • Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln gGmbH (Институт за енергийна икономика към Кьолнския университет)
  • Rijksuniversiteit Groningen (Университета Грьонинген)
  • Technische Universitaet Wien (Виенски технически университет)
  • Technological University Dublin (Дъблински технически университет)

Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще изпълнява туининг проекта TWIN4ECO със 100% грантово финансиране в размер на 2 697 727,18 лева от Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение до м. май 2026 г.

 

Проектът има следните 2 основни научни цели:

  1. Изготвяне на модел на енергийни системи
  2. Разпространение на иновационни устойчиви практики и нови енергийни технологии

 

Финансирането е за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-2.005-0001 „Туининг за научни постижения: Стимулиране на устойчивата енергийна икономика и насърчаване на научните изследвания в областта на управлението на иновациите в България“ (TWIN4ECO) и е след решение за предоставяне на средства по процедура чрез директно предоставяне на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (ТУИНИНГ)” по Националния план за възстановяване и устойчивост от 16.11.2023 г.

Съгласно чл. 22 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, конкретни крайни получатели по процедурата са кандидатите, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, но неполучили европейско финансиране. В процедурата за кандидатстване пред ЕК беше оценено с най-висок резултат от България Проектно предложение № 101079186, Twinning for Excellence: Boosting sustainable energy economics and innovation management research in Bulgaria (Twin4ECO), с координатор Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ръководител на проектния екип е деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

 

Новини от проекта TWIN4ECO

Стопанският факултет на СУ организира научен семинар по стратегическо планиране в рамките на проекта TWIN4ECO

05.07.2024

Доц. д-р Атанас Георгиев пред Bloomberg TV: България трябва да улесни приема на чуждестранни студенти

13.06.2024

Проектът TWIN4ECO беше представен по време на 14-ия Софийски фестивал на науката

14.05.2024

Делегация от Стопанския факултет посети Arizona State University и сключи споразумение за сътрудничество

11.03.2024

Проект TWIN4ECO: Кандидатстване за финансиране

26.02.2024