Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление / Магистри по Бизнес администрация: Конспект и препоръчителна литература за подготовка

   

Тематичен въпросник

за подготовка на кандидат-студентите, кандидатстващи за прием за места субсидирани от държавата (държавна поръчка) в магистърските програми по Стопанско управление за специалисти

 

1. История и развитие на управленската мисъл.

2. Цели и целеполагане в организациите.

3. Организационно устройство.

4. Организационна диагностика. Подходи. Методи.

5. Организационни стратегии.

6. Бизнес план – предназначение, съдържание, методи на съставяне.

7. Мотивация на сътрудника в организацията.

8. Конфликти в организацията и справянето с тях.

9. Организационното поведение в културен контекст.

10. Управление на човешките ресурси. Планиране, набиране, подбор, атестиране, възнаграждение, развитие на персонала.

11. Маркетингови инструменти за въздействие върху пазара. Маркетинг микс.

12. Бизнес комуникации – същност и методи на осъществяване.

13. Корпоративни финанси.

14. Счетоводството в управлението на предприятието.

 

Литература

Бизнес комуникации, Ръководство за успешен бизнес, поредица Harvard Business Essentials, 2004.

Бънкова, А. Организационната теория и проектирането на организации, 2004.

Бънкова, А. Управление на организациите и организационните мрежи, 2013.

Ведър, О. Управление на човешките ресурси, 2014.

Давидков, Ц. Управление на организациите, 2012.

Дурин, Ст. Счетоводство на предприятието, 2000.

Кръстева, Н. Съвременен маркетинг, том 1 и 2, 2013.

Котлър, Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане, 2002.

Малкият бизнес. Справочник почти за всеки. (съставител Й. Коев), 2006.

Паунов, М. Мотивация, 2004.

Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, 2000.

Славова, И. Бизнес планиране, 2004.

Трифонов, Т. и колектив. Корпоративни финанси, І и ІІ част, 1999.

Шопов, Д. и М. Атанасова. Управление на човешките ресурси, І и ІІ част, 2002.