Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Бакалаври към катедра Стопанско управление / ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” 2021 година

   

06.01.2021

 

 

Въпросникът за Държавен изпит е утвърден от Факултетния съвет на Стопанския факултет с Протокол № 14/13.11.2020 и влиза в сила от учебната 2020/2021 година.