Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Бакалаври към катедра Стопанско управление / На вниманието на студентите от ІІ курс Стопанско управление и Икономика - дисциплина "Управление на човешките ресурси"