Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Основи на съвременната икономика: Елинор Остром и общите ресурси" (кн. 5 / 2023)

   

07.01.2024

 

В кн.5/2023 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

"Основи на съвременната икономика: Елинор Остром и общите ресурси" (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2023), “Основи на съвременната икономика: Елинор Остром и общите ресурси”, Икономическа мисъл, 5/2023, с. 554-571.

 

Резюме:

Елинор Остром променя начина на мислене за общите ресурси в икономиката. Предлаганият от нея институционален анализ показва, че групите могат да намерят решения на сложни проблеми, свързани с управлението на колективните блага. Тя демонстрира, че успешно колективно действие може да се организира и от равноправни рационални индивиди. Заедно със съпруга ѝ Винсент Остром се противопоставят на приватизацията, национализацията и централизираното административно управление на общите блага. Вместо това те насърчават полицентричното управление като решение за много общи ресурси. Подходът става известен като Блумингтънска школа по политическа икономия, същевременно бурно развиващо се направление в теорията на публичния избор.

 

Ключови думи: Елинор Остром, полицентрично управление, Блумингтънска школа по политическа икономия, публичен избор, нова институционална икономика

 

JEL codes: B25; C92; D71; H41; H44