Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Магистри от Академията за държавно управление към президента на Република Казахстан проведоха учебен стаж във Филиал Бургас на СУ

   

19.03.2024

 

10

 

Във Филиал Бургас на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе част от 14-дневния учебен стаж на 40 магистри от Академията за държавно управление към президента на Република Казахстан. Учебната програма на студентите включва поредица от лекции, консултации, както и посещения на институции.

 

2

 

 

Магистрите имаха възможност да се срещнат с кмета на община Бургас Димитър Николов и в непосредствен разговор да зададат своите въпроси свързани с ролята на местната администрация в подобряване на образованието, инвестициите, социалната политика, привличането и задържането на кадри в администрацията, развитието на туризма извън летния сезон. Особен интерес предизвикаха новата социална услуга за осигуряване на целодневна грижа на възрастни с деменция и проектите в сферата на образованието. Кметът Николов акцентира върху усилията на местна администрация за привличане на научно-изследователски потенциал в Бургас и изграждането на модерна инфраструктура, която да бъде условие за активно развитие на висшето образование в града.

 

1

 

В лекционната част на обучителните панели магистрите се срещат с авторитетни преподаватели от Софийския университет, Бургаски свободен университет и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Темите на лекциите включват държавно управление, човешки ресурси, сигурност и др. Всички магистри работят в сферата на държавното и регионално управление в Казахстан и за първи път посещават Бургас.

 

8
9

 

Главен координатор на проекта е директорът на научно-образователния център „Ал Фараби” към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изследовател Виолета Добичина, а научни ръководители са проф. Александър Маринов от Философския факултет и заместник-деканът на Стопанския факултет доц. Иван Ангелов.

 

6
4

 

По време на учебния стаж гостите от Казахстан имат посещения в общинските администрации на гр. Несебър и гр. Созопол, Център за спешна медицинска помощ-Бургас, Дирекция „Пожарна безопасност“, Гимназия по компютърно програмиране и иновации.

 

11
3
5

 

ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ В РЕКТОРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ