Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Филиалът на Софийския университет и АЕГ „Гео Милев“ – партньори по пътя към качествено съвременно образование

   

28.11.2023

 

1

 

Практическа връзка между Софийския университет„Св. Климент Охридски“- Филиал Бургас и Английска езикова гимназия „Гео Милев“ договориха директорите на двете образователни институции. В навечерието на патронния празник на Университета, проф. Теодор Седларски и директорът на гимназията Жаклин Нейчева подписаха споразумение за сътрудничество.

То ще се изразява в подпомагане на учебния процес и оказване на методологическа подкрепа на Гимназията от страна на Бургаския филиал на Университета при разработването на нови учебни програми, за адаптиране на учебните планове по избрани дисциплини, преподавани в Бургаския филиал на Университета, включване на преподаватели в процеса на обучение, провеждане на стажове и практики, извънкласни форми и клубове по интереси, съвместно организиране на научни, културни и други събития.

 

2

 

Ръководството и екипа на гимназията заявиха интерес към осъществяването на съвместни дейности с Факултета по класически и нови филология, които от една страна да надградят методиката на преподаване по чужди езици, а от друга да разширят кръга на интереси на учениците.

​„Филиал – Бургас работи по разширяване на предлаганите специалности, като отчитаме желанието на бургаските ученици да изучават различни филологии. Според анкетата сред учениците, за която Община Бургас ни съдейства, английската филология е сред фаворотите на бъдещите зрелостници." - сподели по време на срещата проф.д-р Теодор Седларски, директор на Филиал- Бургас.

​В рамките на проведените разговори бяха уточнени първите конкретни дейности по подписания договор. Учебните аудитории на Филиал – Бургас ще бъдат домакин на събития на АЕГ. В краткосрочна перспектива гимназията и филиалът ще реалзират сътрудничество между студентите в специалностите „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и „Аудиопродукция и мастеринг“ и учениците, участници в рок групата на АЕГ. Бургаската английска гимназия отправи покана преподаватели на Софийски университет да се включат в журито на авторския конкурс „Човекът е всичко“, който от тази година ще бъде национален.

​На срещата присъстваха от страна на Университета проф. д-р Теодор Седларски – директор, Галина Ненчева – главен юрисконсулт и Пламена Апостолова – административен секретар, а от страна на Гимназията Жаклин Нейчева – директор, Красимира Митева и Соня Бъчварова – заместник-директори УД, г-н Божидар Горанов – заместник-директор АСД, и г-жа Мариана Ведричкова – главен учител.