Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Услуги за студенти / Новини / Софийски университет търси своите EU Careers посланици

   

29.02.2024

 

СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно със Студентски съвет при Софийски университет, обявява конкурс за избор на посланици на EU Careers за периода от октомври 2024 до септември 2025. Повече за инициативата може да откриете ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 12 март 2024 г.

EU Careers е инициатива на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Софийски университет е един от университетите, които определя свой студент и/или докторант, който да бъде посланик на EU Careers в рамките на университета. За настоящата селекция са одобрени места за двама посланика.

EPSO EU Career Ambassadors (K)

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса:

 • да продължават обучението си в бакалавърска, магистърска или докторска степен за периода октомври 2024 до септември 2025;
 • да са граждани на ЕС
 • да владеят английски и езика на страната, която представляват на ниво минимум В2;
 • да се включат в обучение, което ще се проведе на 5 и 6 октомври 2024 г. в Брюксел и за което ще бъдат командировани от университета.
 • Да имат приемно време минимум един път семично и да отговаря регулярно по e-mail на запитвания на студенти от СУ.

Ангажименти и очаквани резултати в рамките на мандата на един EU Careers посланик :

 • Да организира в Софийски университет минимум две прояви или презентации на семестър, посветени на възможностите за работа в европейските институции.
 • Да отделя поне два часа на седмица за функциите си като посланик.
 • Да общува редовно с координаторите от страна на EU Careers и Софийски университет.
 • Да участва във всички дейности за обучение, предоставени онлайн от EPSO.

Необходими умения и компетенции:

 • Да води дневник за дейностите си.
 • Да има отлични умения за комуникация и създаване и поддържане на контакти.
 • Желание за споделяне и учене.
 • Добри организационни умения.
 • Способност за осигуряване на качество и постигане на резултати.

Небходими документи за кандидатстване:

 • CV на английски език (за студентите задължително се посочва факултетен номер)
 • Мотивационно писмо (на английски език) Може да изпращате кандидатурите си на e-mail: su_career@uni-sofia.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе на 14 март 2024 г.

Краен срок за обявяване на одобрените посланици: 20 март 2024 г.