Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД: ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

   

15.09.2018

 

logo

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

 

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

набира кандидати за длъжността
„ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ“

 

Кратко описание на длъжността:
Участва в разработване и управление на проекти по процедури по които дружеството е бенефициент или кандидатства.

 

Основни задължения:
  • Участва в организирането и осъществяването на дейностите по кандидатстване, мониторинг и изпълнение на проекти
  • Организира движението на документооборота, възникващ в хода на реализацията на проектите и проектните дейности, вкл. работи тясно с останалите звена в дружеството, както и с външни контрагенти
  • Осъществява контакт и контрол върху подизпълнителите на дейности по проектите и функционира като точка за осъществяване на контакти с всички потенциални партньори и клиенти на София Тех Парк АД
  • В хода на реализацията на проектите извършва дейности по тяхното отчитане

 

Изисквания:
- Висше образование в висше в областта на социални, стопански и правни науки, бакалавър;
- Професионален опит: минимум 3 години стаж;
- Организационни и комуникационни умения;
- Добро владеене на английски език;
- Компютърна грамотност: MS Office.

 

Предимства:

- Опит в управление на проекти.

 

Необходими документи за кандидатстване:
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

 

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

 

E-mail:office@sofiatech.bg;

 

Краен срок за подаване на документи: 18.09.2018 г.

 

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис Мениджър, офис, 0889 900 603.

 

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

 

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.