Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / „Групама“ в България търси младши счетоводител

   

27.01.2023

 

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилното застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Младши счетоводител. Позицията е по заместване на колежка, която предстои да излезе по майчинство за срок минимум 2 години.

_00014_1

Основни задължения и отговорности:

 • Обработва първични счетоводни документи;
 • Отговаря за своевременното и коректно регистриране на счетоводните документи в счетоводната система на дружеството, както и за тяхното архивиране;
 • Извършва плащания към клиенти и контрагенти в системата за електронно банкиране
 • Изготвя вторични документи и регистри;
 • Извършва проверка на данни и транзакции и изравнява салдата по сметките, осчетоводени в счетоводния софтуер и банковите извлечения;
 • Изготвя справки за платени и начислени премии, комисионни, данъци, разсрочени и прогнозни разходи;
 • Осъществява точно и навременно счетоводно приключване - месечно, тримесечно и годишно;
 • Съставя счетоводни отчети, справки, извлечения, оборотни ведомости и анализи –за нуждите на отчетността на отдела и компанията.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование/Студенти последна година в специалност “Финанси“ и/или „Счетоводство“;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; Напреднало ниво на работа с Excel;
 • Английски език – работно ниво;
 • Висока степен на отговорност и организираност, внимание към детайла и прецизност;
 • Самостоятелност при вземането на оперативни решения, свързани с ежедневните счетоводни задължения.

 

Предлагаме:

 • Срочен трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителна здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 

Ако нашето предложение представлява интерес за вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочете позицията, за която кандидатствате на имейл: Veneta.Denkova@groupama.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.