Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / Стопанският факултет на СУ и TechnoMagicLand си партнират в рамките на поредица от реални казуси, интегрирани в учебния процес

   

15.03.2023

 

Изпитите по две от дисциплините от учебния план на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ се проведоха в партньорство с екипа на TechnoMagicLand. Студентите представиха своите проекти по два бизнес казуса, разработени съвместно с екипа на интерактивния център за наука и технологии. Проектите бяха оценени от експертна комисия, включваща доц. д-р Боряна Богданова и представител на организацията - Алексей Потебня.

20230129_100054

Студентите демонстрираха своите умения и знания в областта на обработката и извличането на знания от големи масиви от данни, използвайки най-новите технологии и методи за анализиране на големи данни и интерпретиране на получените резултати. Техните проекти демонстрираха практическите приложения на анализа на големи данни и предоставиха потенциалните ползи от използването му за центъра.

Доц. д-р Боряна Богданова, директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“, оцени проектите и даде обратна връзка на студентите по техническите и аналитичните аспекти на заданията. Тя подчерта важността на техническата и аналитична компетентност в съвременната икономика и насърчи студентите да продължат да учат и изследват новите приложения в областта.

Алексей Потебня беше впечатлен от високото ниво на иновативност и креативност, показани от студентите. Той похвали способността им да извличат от сложните данни полезни за бизнеса знания и изрази увереността си в бъдещия им успех в тази област. Той има дългогодишен опит в маркетинговото управление и над 3 години в управлението на маркетинга на TechnoMagicLand.