Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт и доц. Седларски "Основи на съвременната икономика: Джеймс Бюкянън и конституционната икономика"

   

16.02.2018

 

В първия брой на списание "Икономическа мисъл" за 2018 г. бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и доц. Теодор Седларски

 

"Основи на съвременната икономика: Джеймс Бюкянън и конституционната икономика"

 

Резюме:

Накратко е представена концепцията на конституционната икономика, която може да се разглежда като подобласт на теорията на обществения избор. Общественият избор и конституционната икономика са тясно свързани с името на Джеймс Бюкянън, който заедно със свои съавтори през 50-те години на миналия век поставя началото на теорията на обществения избор, а през 80-те години – и на конституционната икономика. При последната фокусът е върху избора на правилата, например конституционната рамка на обществото, която структурира социалния ред. Изборът на правила се моделира под формата на актове на размяна в политическия процес.

 

Пълен текст на статията в ResearchGate