Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Излезе от печат монографията „Education 4.0 and innovative techniques in teaching“ на доц. д-р Надя Велинова-Соколова

   

07.04.2022

 

Излезе от печат монографията Education 4.0 and innovative techniques in teaching („Образование 4.0 и иновативни техники в преподаването“) с автор доц. д-р Надя Велинова-Соколова. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

kniga

Доц. д-р Надя Велинова-Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация през 2004 г. в областта на деривативните финансови инстументи. Научните ѝ интереси са в областта на счетоводното отчитане и анализа на финансови инструменти, на дейността на небанковите финансови институции, развитието на портфейлната теория, както и на анализа и оценката на риска.

Монографията Education 4.0 and innovative techniques in teaching има за цел да представи най-новите модели и техники на преподаване, свързани със спецификите и изискванията на Индустрия 4.0, и развитието на висшето образование в областта на счетоводството в контекста на Образование 4.0. Актуалността на разглеждания проблем е свързана и с анализа на предизвикателствата, пред които са изправени висшите учебни заведения в условията на пандемия, и прилагането на иновативни методи за обучение.

Книгата е насочена към преподаватели, студенти и към всички, които проявяват интерес към иновативните техники на обучение във висшето образование, и по-специално по отношение на преподаването на счетоводство и финанси.