Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Съвместни магистърски програми с НВУ „Васил Левски“

   

Национален военен университет „Васил Левски“ обявява прием по следните съвместни магистърски програми в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ с годишна такса за обучение 1200 лв.

  • „Геоинформационни технологии при управление на кризи“ – 2 семестъра (1 година)
  • „Геоинформационен мениджмънт и приложения“ – 2 семестъра (1 година)

Желаещите подават следните документи:

  • заявление ;
  • копие на диплома за завършено висше образование (Оригиналът се носи за сверка. В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена, може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
  • бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв.

Банкови сметки:

За факултет „Общовойскови“
„Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново по банкова сметка:
IBAN – BG 09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF

Документи могат да се подават:

На електронна поща tsageorgieva@nvu.bg , или на хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.

 

Подаване на документи – до 30.09.2022 г.

Записване на обучаемите – от 10.10. 2022 г. до 20.10.2022 г.

 

Документи за записване:

  • Лична карта (за сверка);
  • Диплома за висше образование (за сверка);
  • Копие на диплома за средно образование ( и оригинала за сверка);
  • Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
  • Бордеро за платена семестриална такса.