Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Прием на студенти в ОКС “магистър” за летен семестър на учебната 2023/2024 година

   

Геолого-географски факултет обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на учебната 2023/2024 г. по следните магистърски програми:

 

Специалност „Геология"

  • Икономическа геология

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 2 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане след събеседване

Брой места: без ограничение

Събеседване – 1.02.2024 г. от 13 ч.

 

Специалност „География"

  • Географски информационни системи и картография (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Изменения на климата и управление на водите (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Изменения на климата и управление на водите за ОКС «бакалавър» със 180 кредита, независимо от професионалното направление или ОКС «професионален бакалавър» в професионално направление 4.4. Науки за земята»

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Геоморфология (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Управление на природната среда и рискови процеси (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Ландшафтна екология и природен капитал (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Регионално развитие и управление (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

  • Развитие и управление на селските райони (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

Специалност „Регионално развитие и политика"

  • Планиране и управление на териториални системи (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи

Брой места: без ограничение

 

Срокове:

Прием на документи: от 2 януари до 31 януари 2024 г. в каб. 268 – отдел „Студенти“ при инспектор Даниела Анчева - каб. 268, тел: 02 9308 384, e-mail: dany@gea.uni-sofia.bg

Класиране на кандидатите: до 2 февруари 2024 г.

Записване на кандидатите: от 13 до 15 февруари 2024 г. (след издадена заповед за записване).