Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / География

   

Квалификационна характеристика

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Квалификационна характеристика - редовно обучение (в сила от 2019/20 г.)

Учебен план - редовно обучение (в сила от 2019/20 г.)

Учебен план - редовно обучение

Избираеми дисциплини (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)

Справочник за студента

 

Разписание на лекции:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

 

Списък на студенти:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Квалификационна характеристика - задочно обучение (в сила от 2019/20 г.)

Учебен план - задочно обучение (в сила от 2019/20 г.)

Учебен план - задочно обучение

Избираеми дисциплини (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)

Справочник за студента

 

Разписание на лекции:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Пети курс

 

Списък на студенти:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Пети курс

 

 

Конспект за Държавен изпит

Конспект по Математическа география и картография