Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Избираеми курсове

   

Записване на избираеми курсове
РЕДОВНО обучение, зимен семестър на 2023/2024 уч.г.

 

Записването на избираеми дисциплини от всички студенти в бакалавърските и магистърските програми редовно обучение става единствено чрез информационната система СУСИ.

Запознайте се с предлаганите избираеми курсове и/или посети уеб адресите на катедрите във факултета за запознаване с анотации, програми, препоръчани семестри и изисквания към студента за изучаване на предлаганите дисциплини.

Кампанията за записване ще се проведе както следва:

За студенти – бакалаври в два етапа:

  • Етап 1: от 18.09. до 2.10.2023; записване за избираеми дисциплини в СУСИ.
  • Етап 2: от 3.10. до 16.10.2023; запознаване със съдържанието на избраните курсове и евентуално отписване. Не е възможен избор на нови дисциплини.

За студенти – магистри в един етап:

  • от 18.09. до 16.10.2023; Записване и отписване е възможно през целия етап.

Препоръчително е до 2 октомври 2023 г. в СУСИ да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на задължителния брой кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги посещавате в първите две седмици от текущия семестър. До 16 октомври 2023 г. (до края на деня) ще имате възможност да се запознаете с преподавателите, съдържанието на курсовете и ще имате право да се откажете от част от дисциплините, за да останат само тези, които желаете да посещавате. Останалите избрани след 16 октомври стават задължителни за Вас.

При извънредни обстоятелства избираема дисциплина може да се запише извън посочените срокове. За целта студентът трябва да се свърже с преподавателя и, ако да получи неговото съгласие, да подаде молба до заместник декана за ОКС бакалавър (на адрес vd_bsc@phys.uni-sofia.bg с копие до преподавателя на дисциплината).