Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Избираеми курсове

   

Записване на избираеми курсове
РЕДОВНО обучение, летен семестър на 2023/2024 уч.г.

 

Кампанията за записване ще се проведе както следва:

За студенти – бакалаври в два етапа:

– Етап 1: от 05.02. до 20.02.2024; записване за избираеми дисциплини в СУСИ.

– Етап 2: от 21.02. до 04.03.2024; запознаване със съдържанието на избраните курсове и евентуално отписване. Не е възможен избор на нови дисциплини.

 

За студенти – магистри в един етап:

– от 05.02. до 04.03.2024; Записване и отписване е възможно през целия етап.

 

Препоръчително е до 20 февруари 2024 г. в СУСИ да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на задължителния брой кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги посещавате в първите две седмици от текущия семестър. До 04 март 2024 г. (до края на деня) ще имате възможност да се запознаете с преподавателите, съдържанието на курсовете и ще имате право да се откажете от част от дисциплините, за да останат само тези, които желаете да посещавате. Останалите избрани след 04 март стават задължителни за Вас.

Списък с избираемите дисциплини