Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Астрономия

   

Ръководител доц. д-р Тодор Велчев
тел.: (02) 8161 414
каб.: В64 (вляво)
e-mail: eirene@phys.uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

От учебната 2006/2007 година във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е въведена новата специалност АСТРОФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА. Тя дава възможност на студентите да се насочат още от началото на бакалавърското им обучение към предпочитаните от тях специалности в областта на физиката на космоса или на Земята.

 

СЪСТАВ

доц. д-р Петко Недялков
тел.: (02) 8161 337
каб.: В53 (вляво)
e-mail: japet@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Евгени Овчаров
каб.: B52 (вляво)
тел.: 02 8161 717
e-mail: evgeni@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Антония Вълчева
каб.: В65 (вляво)
e-mail: valcheva@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Владимир Божилов
каб.: В65 (вдясно)
e-mail: vbozhilov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Георги Петров
тел.: (02) 8161 201
каб.: В53 (вдясно)
e-mail: g_petrov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Орлин Станчев
тел.: (02) 8161 415
каб.: В64 (вдясно)
e-mail: o_stanchev@phys.uni-sofia.bg

физик Евелина Захариева
каб.: B52 (вляво)
тел.: 02 8161 717
e-mail: ezaharieva@phys.uni-sofia.bg

физик Николай Теохаров
каб.: В56
e-mail: teoharov.n@phys.uni-sofia.bg

техн. сътр. Пенчо Маркишки
каб.: В56
e-mail: markishki@phys.uni-sofia.bg

техн. сътр. Мария Севастиянова

техн. сътр. Мартин Тонков