Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Информация за студенти / Обща информация / Банкова сметка на Физически факултет

   

Във връзка със студентските такси данните за плащане по банков път на сметката на Физическия факултет са следните:

IBAN: BG35BNBG96613100174801
Банка: БНБ
Основание за плащане: факултетен номер, ЕГН, бакалавърска/магистърска степен, платено обучение/държавна поръчка

Забележка: На местата с вариант "а/б" се написва само вярното.