Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Други

   

Могъществото на светлината
разговор по програма "Христо Ботев" с доц. Иван Бъчваров от Физически факултет

Резултати за ФзФ от проведения конкурс от тазгодишната сесия на Фонд Научни Изследвания - СУ

Становище на Факултетния съвет и Деканския съвет на ФзФ относно доклад за научна оценка на факултетите на висшите училища и институтите на БАН, публикуван на сайта на МОН

Конкурс за финансиране на проекти от фонд "Научни изследния" към СУ

Писмо на ректора на СУ до БНТ
на 1 август 2012 г. в новините по Канал 1 беше обявена неправилна информация (засягаща и ФзФ) за първо класиране на приетите студенти

Отворено писмо от г-да Деканите на ФзФ и ФХФ до г-н Емил Кошлуков, журналист в TV7

Видео от отбелязването на 50-годишнината на Физическия факултет
Деканското ръководство на Физическия факултет изказва благодарност на екипа на Алма матер TV за съдействието при отразяване на важни събития от живота на факултета

След конкурса "Уреди за кабинета по физика" - снимки, вестник "Стандарт"

Резолюция от втория национален конгрес по физически науки

Студентска олимпиада по физика - 19.05.2012 г., Физически факултет