Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Представителите на ФФ в ОС на СУ

   

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ

ХАБИЛИТИРАНИ

1. проф. д-р Веселин Христов Дафов
2. доц. д-р Цветина Иванова Рачева
3. проф. дфн Александър Методиев Кънев
4. проф. дфн Стилиян Йотов Йотов
5. доц. д-р Васил Бранимиров Видински
6. доц. д-р Димитър Димитров Божков
7. проф. д-р Тодор Румянов Полименов
8. доц. д-р Анна Николова Бешкова
9. доц. д-р Валентина Георгиева Кънева
10. доц. д-р Огнян Огнянов Касабов
11. проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев
12. проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева
13. проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
14. проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева
15. доц. д-р Людмила Маринова Андреева
16. проф. д-р Боян Ивайлов Знеполски
17. доц. д-р Даниел Михайлов Смилов
18. доц. д-р Милен Тодоров Любенов
19. Доц. д-р Албена Георгиева Танева
20. Доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова
21. Проф. дпн Татяна Трифонова Томова
22. доц. д-р Николина Валентинова Цветкова
23. проф. д-р Мария Димитрова Стойчева-Панталеева
24. проф. д-р Георги Александров Вълчев
25. проф. дн Иван Димов Кабаков
26. доц. д-р Галина Николаевна Гончарова
27. проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева- Георгиева
28. доц. д-р Герасим Иванов Петрински, ръководител катедра

 

Нехабилитирани

 

1. гл.ас. д-р Леа Иванова Вайсова
2. гл.ас. Цена Желязкова Стоева
3. гл. ас. д-р Ружа Василева Смилова
4. гл. ас. д-р Вяра Димитрова Калфина
5. гл. ас. д-р Плама Сергеева Христова
6. гл. ас. д-р Николета Стилиянова Николова
7. гл.ас. д-р Велислава Юриева Петрова
8. гл. ас. д-р Силвия Свиленова Станчева