Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / График на сесията

   

Има активни линкове към предоставените графици и на сайта на Философски факултет

На сайта на Философски факултет поддържаме графици, които отразяват текущото състояние.

График на изпитите за зимен семестър, учебната 2019/20

 

СПЕЦИАЛНОСТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Библиотечно-информационни науки, бакалаври редовно обучение

Библиотечно-информационни науки, бакалаври задочно обучение

Публични информационни системи, бакалаври редовно обучение

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)

МП Библиотечно-информационни технологии

МП Управление на електронно съдържание

МП История на книгата и четенето

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА

Европеистика, бакалаври

МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС

МП Европейски проекти

МП Е-Европа

МП Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)

 

СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРОЛОГИЯ

Културология, бакалаври

МП Културна антропология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век)

МП Мениджмънт и социализация на културното наследство

МП История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)

МП Медии, комуникация, култура

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

Политология, бакалаври

МП Международни отношения и проблеми на сигурността, редовно обучение

МП Международни отношения и проблеми на сигурността, задочно обучение

МП Политически мениджмънт

МП Политическо консултиране

МП Политически патологии на глобализиращия се свят (на английски език)

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

Психология, бакалаври

МП Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари

МП Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология

МП Клинична психология

МП Организационно поведение и консултиране на организацията

МП Трудова и организационна психология, редовно обучение

МП Трудова и организационна психология, задочно обучение

МП Обща психология на английски език

МП Социална и юридическа психология

МП Психология на здравето за хуманитари

МП Психология на здравето за бакалаври по психология

МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публична администрация, бакалаври

МП Публична администрация редовно и задочно обучение

МП Европейска публична администрация

МП Публичен мениджмънт и политики

МП Публична администрация на английски език

МП Оценка на политики и оценка на въздействие

 

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

Социология, бакалаври

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

МП Политическа социология

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ

Философия, бакалаври редовно обучение

Философия, бакалаври задочно обучение

Философия на английски език, бакалаври редовно обучение

МП Философия

МП История и съвременност на философията

МП Интегративна биоетика

МП Философия на съзнанието и езика

МП Философия с преподаване на английски език

МП Философска антропология

МП Философия за средните училища

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕТОРИКА

МП Реторика