Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Стажантска програма на НАТО - възможност за шестмесечни стажове на младежи с изявени интереси в различни области

   

Стажантска програма на НАТО

Поредното 19-то издание на Стажантската програма на НАТО за 2022 г. чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) е отворено за кандидатстване от 17.03.2021 г. до 02.05.2021 г. Стажовете ще се проведат през 2022 г.

Стажантската програма на НАТО предоставя възможност всяка година приблизително 60 (шестдесет) стажанти да работят в различни структури на Алианса за период от 6 месеца. Стажовете стартират през месеците март и септември.

Основни цели на програмата (NATO Internship Programme) са осигуряване на достъп на стажантите до общността на НАТО и до най-новите теоретични и технически достижения на организацията, формиране на персонал с разнородни професионални умения и разширяване на познанията за НАТО в страните-членки, в една по-балансирана светлина.

Кандидатите за програмата следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават българско гражданство или гражданство на друга ДЧ на Алианса;
  • Да са навършили 21 години;
  • Да са студенти, завършили успешно 2-ри курс на обучението си и да са записани в 3-ти курс или да са завършили висшето си образование (дипломирани) преди по-малко от една година;
  • Да владеят един от двата официални езика на НАТО: английски или френски език на ниво Proficiency; желателно е да ползват и втория официален език на работно ниво - Working knowledge.

Необходимите документи за кандидатстване са: надлежно попълнен формуляр, автобиография и мотивационно писмо.

Заявленията се подават чрез онлайн платформа за набиране на кандидати за конкретни стажантски позиции.

Стажантите получават месечно възнаграждение от НАТО, което не е освободено от данъци. Пътните разходите се възстановяват след представяне на разходо-оправдателни документи до определен лимит.

На посочените по-долу адреси може да бъде намерена подробна информация за условията на стажантската програма, информация за свободните стажантски позиции, начините за кандидатстване, правата, задълженията и отговорностите на бенефициентите по програмата:

NATO Internship Programme:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

https://nato.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=en