Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Шестнадесета национална олимпиада по гражданско образование с участие на преподаватели от Софийски университет

   

От 28.04. до 30.04.2023 г. в гр. Силистра се проведе Шестнадесетата национална олимпиада по гражданско образование.

В олимпиадата участват ученици от 1 до 12. Клас, разпределени в 4 възрастови групи.

 

Младите хора разработват и осъществяват граждански проекти, които представят пред своите връстници и национално жури. Гимназистите имат и втора задача – писмен анализ на актуален граждански казус.

Като членове на Националата комисия, която имаше трудната задача да определи най-добрите проекти, за поредна година се включиха доц. д-р Владимир Станев от ИФ, доц. д-р Георги Коцев от ГГФ и гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска от ФФ.

16_olimp_2

 

Проектите на децата и младежите впечатляват с енергия, гражданска чувствителност, солидарност и креативност. С малки, но ефективнти стъпки те адресират както наболели проблеми като насилието и подкрепата на хора в неравностойно положение, така и пренебрегвани досега проблеми като зависимостта от мобилни устройства или светлинното замърсяване. Гражданският кураж, находчивост и реалната промяна, постигната от проектите, представени на националния кръг на олимпиадата, потвърдиха необходимостта и важността на гражданското образование като път към хуманизиране и демократизиране на образователната среда и обществото ни.

16_olimp_3
16_olimp_5
Методическа среща с учители по гражданско образование Д-р Габриела Миткова, началник на РУО Силистра и г-н Калоян Нейков, директор на училището домакин „СУ „Н.Й.Вапцаров“ на откриването на олимпиадата