Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

   

Документи за кандидатстване се приемат от 20.03.2017г. до 22.03.2017г. от 9,30 до 12,30 часа; зала 63, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15, Южно крило, етаж 3.

Подаването на документи ще става на място или на електронен адрес npivanova@phls.uni-sofia.bg.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Молба по образец

Молбата за кандидатстване е типова и в нея трябва да бъдат посочени желаните за посещаване курсове, подредени приоритетно. Максималният брой курсове, които могат да бъдат посочени от кандидатите, е 5 /пет/.

2.Копие от диплома за завършено последно образование – висше или средно. От копието трябва да става видно какъв е средният успех от дипломата.

Окончателното класиране на кандидатите ще бъде обявено на 27 март 2017г. до края на работния ден на сайта на Философски факултет (http://phls.uni-sofia.bg/) и на информационното табло пред Деканата, каб. 47, Ректорат.

Одобрените за обучение кандидати следва да потвърдят своето участие не по-късно от 30 март 2017 г. на място в Деканата на Философски факултет или на електронен адрес npivanova@phls.uni-sofia.bg. При потвърждаването курсистите ще получат програмата за обучение по дни и часове.

Срок на обучение – 20 април 2017 – 20 ноември 2017г.

От този линк можете да изтеглите молбата за кандидатстване.