Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Плащане на такси за летен семестър през СУСИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 6 - 28 февруари 2017 г.

   

 

Таксите за обучение за учебната 2016/2017 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Забележка: Кампанията е видима и за студентите задочно обучение, но те не трябва да я ползват, т.к тяхното записване е приключило.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси .

IІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
факултет
форма на обучение (редовно или задочно)
степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

След това плащане задължително трябва да минете през Паричен салон

ІIІ. В брой в касите на Ректората

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратор на системата за ФФ v_yosifova@phls.uni-sofia.bg