Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Мобилност с цел преподаване по програма ЦЕПУС – Проект „Философия и интердисциплинарност“ за академичната 2021/22г.

   

За академичната 2021/22 година Философски факултет има одобрени мобилности с цел преподаване по програма ЦЕПУС.

Мобилностите за следващата академична година могат да бъдат осъществени в периода 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. Легитимният период на мобилностите е минимум 5 дни, максимум 7 дни, без дните за път. Задължително условие на програмата е провеждане на минимум 8 часа лекции.

Критерии:

  • Кандидатът трябва да е преподавател в Софийския университет, Философски факултет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния ЦЕПУС договор;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели:

- когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,

- които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи чуждестранни студенти;

  • Приоритетно се одобряват преподаватели, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи студенти и преподаватели по програма ЦЕПУС;

Ще бъдат финансирани само мобилности, които са съобразени с договорените мобилности, съгласно приложения списък по области на знание.

Срок за подаване на заявление за участие в мобилност – 12.01.2021 г. – на имейл на Левена Езекиева: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Приложения: