Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Реторика

   

 

Ръководител Инспектор

доц. д-р Герасим Петрински

 

petrinski@phls.uni-sofia.bg

Весела Кибарова
бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет. 1
стая 129
тел. 02/ 873 97 96
vkibarova@phls.uni-sofia.bg

 

Основана 1976 г. като част от Факултета по обществени професии. Първият ръководител на катедрата е проф. дфн Васил Иванов. От 1999 г. катедрата е част от структурата на Философския факултет.

Научноизследователско направление: история на реториката; история на ораторското изкуство; история на ораторското изкуство и реториката в България; реторика в САЩ, Европа и България; политическа реторика; делово общуване (бизнескомуникации); реторика и медии; реторика и Интернет; публична реч; дебати; аргументация, съдебна реторика, невербална комуникация в реториката.

Преподавателите от катедрата осигуряват обучението по дисциплините Реторика, Публична реч, Бизнескомуникация, Делово общуване, Съдебна реторика в 12 факултета на Университета.