Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Политология

   
Ръководител Секретар

проф. Светослав Малинов

smalinov@phls.uni-sofia.bg

Бека Натан
стая 302
тел./факс 870 11 93;
02 80 05 111 /276
natan@phls.uni-sofia.bg

Основана 1986 г.

Научноизследователско направление: тенденции в българския политически живот; европейска интеграция на България; национална сигурност и регионално сътрудничество.

Всяка година резултатите от изследванията се представят публично на годишна сесия, организирана съвместно с Националната политологическа асоциация и Европейския информационен и документационен център – Велико Търново. Националната студентска политологическа асоциация също реализира поредица от интересни проекти.

Катедрата е партньор по проекта „Студената война и нейното наследство“, подкрепен от Програмата на подкрепа на висшето образование на фондация „Сорос“ – Будапеща, Комисия „Фулбрайт“ – България, и Архив за национална сигурност – Вашингтон, САЩ.

В ход е създаването на ресурсен център по етнически конфликти и регионално сътрудничество, който ще улесни изследователската работа на преподавателите и студентите в тази област.

Катедрата планира да представи съвместен изследователски проект в областта на гражданското образование съвместно с партниращи университети от Испания и Португалия.