Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Логика, етика и естетика

   
Ръководител Секретар

проф. д-р Тодор Полименов

tpolimenov@phls.uni-sofia.bg

 

Снежа Тилкиджиева

snezha.t@phls.uni-sofia.bg

стая 62
тел. 9308 414

Основана 1964 г. Тя е продължение на катедра "Психология, логика, етика и естетика", основана през 1950 г. от проф. Асен Киселинчев, който е и нейният пръв ръководител. В хронологичен ред ръководители на катедрата са проф. Ангел Бънков, проф. Добрин Спасов, проф. Исак Паси, проф. Витан Стефанов, доц. Искра Цонева, доц. Недялка Видева.

Научноизследователско направление: логика, етика и естетика.
Историята на катедрата е белязана от теоретическото и преподавателското дело на такива български учени като проф. Атанас Илиев, проф. Асен Киселинчев, проф. Ангел Бънков, проф. Добрин Спасов, проф. Исак Паси, проф. Асен Игнатов, проф. Любомир Драмалиев, доц. Недялко Мерджанов, проф. Кирил Нешев.

 

Сайт на катедрата