Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / История на философията

   
Ръководител Секретар
проф. дфн Александър Кънев
akunev@phls.uni-sofia.bg

Снежа Тилкиджиева

snezha.t@phls.uni-sofia.bg

стая 62
тел. 9308 414

От основаването на Софийския университет до 1934 г. катедрата се ръководи от проф. Иван Георгов, след 1936 г. – от проф. Иван Саръилиев. В хронологичен ред след него ръководители на катедрата са акад. Сава Гановски, проф. Грозьо Грозев, акад. Николай Ирибаджаков, проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев.

Научноизследователско направление
Катедрата предлага пълен обзор на европейските философски традиции, опитвайки се да обхване и останалите продуктивни тенденции. Трима са доктори на философските науки, а останалите са с научна и образователна степен „доктор“. Катедрата се стреми да устоява академично ниво, сравнимо с най-добрите европейски и американски аналози. Повечето членове са специализирали в престижни западно­европейски университети, двама са Хумболтови стипендианти. Членовете на катедрата осъществяват множество успешни международни проекти с университетите в Кьолн, Бохум, Берлин, Хановер, Вюрцбург, Саарбрюкен, Вашингтон, Бостън, Нотр Дам (САЩ), Лувен, Оксфорд, Виена, Будапеща, Патра, които са само част от институциите – научни партньори на катедрата.