Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Стажове

   

В учебния план на специалност Европеистика е предвиден задължителен стаж с продължителност три седмици в държавни институции, медии, банки и др. Провеждането му е условие за успешно дипломиране. Всеки студент получава оценка и кредити, без които не се допуска до държавен изпит.

 

По правило стажът се провежда след лятната сесия на трети курс. В началото на всяка академична година студентите от 3 курс получават актуални указания за провеждането и отчитането на стажа. За въпросите, свързани със стажа, отговарят проф. Нели Огнянова (nelly.ognyanova@gmail.com) и гл. ас. д-р Даниела Дечева (daniela.decheva@gmail.com)