Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Юбилеен сборник "10 години Катедра Европеистика“

   
Sbornik 10 godishnina - Evropeiski perspektivi

Книгата Европейски перспективи е посветена на 10-годишнината на специалност „Европеистика“. Макар и твърде различни по тематична насоченост, статиите в сборника са обединени от общата тема „Европа“. Съчетанието на историческите факти със строгата дисциплина на правото, на икономическите въпроси на нашата съвременност с необходимостта от отлично владеене на чужди езици и способност за комуникация дава облик на специалност „Европеистика“. Тя има за цел не само да подготви специалисти, способни да се справят със сложните задачи на европейската интеграция, с предизвикателствата на глобализацията, с необходимостта от нови знания и умения. Нейна важна задача е да създаде у тях европейско съзнание, отворено поведение, да мислят и да анализират, да подбират най-същественото от огромния поток информация. Студентите получават знания за богатото научно и културно наследство на Европа, за динамиката на нейното настояще и идеи за бъдещето и.