Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / СЪГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСТВОТО: перспективи за публично партньорство в България

   
Съграждане на гражданството-перспективи за публично партньорство в България-Георги Димитров

Основният мотив за съставянето на този сборник е категоричната убеденост на авторите, че може да бъде намерена реалистична алтернатива на социалния живот у нас. Публичното партньорство би могло да е управленски модел за поддържане на устойчиво социално-икономическо развитие, но засега то е повече асиметрично и ексцентрично, успяло е да отвоюва пространство за легитимно присъствие в обществения живот, но с цената на преобладаваща непълноценност. Този механизъм за реализация на секторни политики има съществени предимства като инструмент на дългоочакваната у нас радикална социална реформа, но развитието му изисква политически субекти, които да разпознаят в него залог за собствената си обществена популярност и ресурс за продуктивно управление.