Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Политики на Европейския съюз

   

 

Политики на Европейския съюз-Ингрид Шикова
  Тази книга прави прави общ преглед и анализ на основните политики на Европейския съюз, разглеждайки ги както в исторически аспект на тяхното възникване, така и в съвременните параметри на тяхното развитие. Представени са политиките, които имат значение предимно за икономическата интеграция. Основният стимул за създаването на тази публикация дойде от студентите в специалност „Европеистика” в Софийския университет и тя следва учебната програма по дисциплината „Политики на Европейския съюз”. Разбира се, предназначена е за всички, които имат интереси в сферата на европейската интеграция, както и за тези, които биха искали да разберат как политиките на ЕС влияят върху ежедневието на европейските граждани. При създаването на тази книга е следван интедисциплинарен подход, каквито са и самите политики на Европейския съюз. Направен е опит за обективен анализ на политиките, на техните положителни и отрицателни страни, на техните постижения и проблеми. Не са спестени критиките и трудностите. В помощ на читателя, в края на всяка тема е дадена допълнителна библиография и полезни Интернет страници. Формулирани са теми за дискусии или за размисъл.