Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / История на Европа – XXв.

   
История на Европа - XX век-Мирела Велева

„История на Европа – XXв.” проследява основни икономически и политически тенденции в развитието на европейските националните държави, както и отношенията между тях през „късия XXв.“. Този подход, базиран върху ограничената, но трудно поддаваща се на съмнение концепция за Европа като съвкупност от национални държави, които в определени периоди от миналото столетие и в обособени региони са в системни отношения, позволява обхващането на Стария континент в настоящото повествование в неговата географска цялост. Целта на книгата е да въведе читателя в историята на Европа през изминалия век, така че тази историческа перспектива да създаде базисни предпоставки за разбиране на съвременните европейски проблеми.