Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Европейски цивилизационен процес

   
Европейски цивилизационен процес-Георги Димитров

Текстовете в сборника представят опит да се намери смислова връзка между най-важните неща в нашето общество и в живота на автора през последните 20 години. Предмет на изследване е, от една страна, уникалността на европейския цивилизационен процес, чиято късна кулминация през ХХв е създаването на Европейския съюз. От друга – особеността на българското общество, която става особено отчетлива в светлината на проблемите при присъединяването на страната ни към ЕС. Авторът предлага отговор на въпросите защо и как съпротивата срещу направения „цивилизационен избор“ е така упорита и толкова успешна. И все пак - тази съпротива не е без алтернатива!