Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Продължаващо обучение

   

Европейски измерения на средното образование в средното училище - Едногодишна професионална педагогическа специализация

Съвместен проект на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ и ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

 

Предназначение: За учители по български език и литература, английски език, немски език, руски език, френски език; за учители, които преподават предмети на чужд език и други учители с интерес към проблематиката и защитили четвърта професионалноквалификационна степен.

 

Брой учебни часове: 200 Брой кредити: 13,3

 

Формат: присъствено-дистанционен

 

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

 

Ръководител: доц. д-р М. Стойчева

 

За контакти и записване: euprojects.ma@gmail.com

 

Тематична рамка:

 

  • Европейски политики в образованието
  • Европейски измерения на средното образование
  • Знания за Европа и ЕС в средното училище
  • Съвременни ИКТ в образованието - използване на дигитални и виртуални инструменти
  • Многоезичие и мултикултурализъм в образователен контекст
  • Психологически предпоставки и образователни измерения на мултикултурализма.
  • Интерактивността в обучението
  • Създаване на добри педагогически практики