Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Български език

   

Ръководител проф. д-р Йовка Тишева

стая 143, тел. 9308 248 стая 139
e-mail: tisheva@uni-sofia.bg

Основана 1893 г.